Bruk av dette nettstedet krever aktivering av javascript

Klageskjema for inkasso

Opplysninger om inkassoselskap

Hvis du har generelle eller konkrete spørsmål om ditt inkassoforhold, skal du ikke benytte klageskjemaet.

Ring oss på tlf 23 13 19 60 i tiden 09.00 – 11.30 og 12.00 – 15.00 og snakk med en av våre jurister.

NB! Du kan heller ikke benytte dette klageskjema for å gi oss meldinger/opplysninger/nye dokumenter i en sak som allerede er registrert hos oss. Kontakt oss da pr tlf eller send post til Finansklagenemnda, Pb. 53, Skøyen, 0212 Oslo og oppgi vår FinKN-ref.

Benytt klageskjemaet hvis du har en tvist med et inkassoselskap og last opp eventuelle vedlegg - maks 50Mb. Vi ber om at du sender med selskapets skriftlige svar på ditt krav hvis dette foreligger.

Vi registrerer deretter klagen og sender klagen til inkassoselskapet til uttalelse.

Opplysninger om forbruker

Navn på kontaktperson

Fornavn er et obligatorisk felt
Etternavn er et obligatorisk felt
Postnummer er et obligatorisk felt Ugyldig postnummer
Adresse er et obligatorisk felt
Telefon/mobil er et obligatorisk felt
E-post er et obligatorisk felt Oppgi en gyldig e-post adresse
For andre enn advokater/rettshjelpere må fullmakt fremlegges.

Du kan laste ned skjema til bruk her: Fullmakt

Undertegnet skjema kan lastes opp på saken/sendes oss i ettertid.

Kvittering for innsendt klage vil bli sendt til din e-postadresse. Øvrig kommunikasjon fra Finansklagenemnda vil skje via vanlig post, eller elektronisk via Min Sak. Se mer om elektronisk kommunikasjon nedenfor.

Navn på forbruker

Fornavn er et obligatorisk felt
Etternavn er et obligatorisk felt
Postnummer er et obligatorisk felt Ugyldig postnummer
Adresse er et obligatorisk felt
E-post er et obligatorisk felt Oppgi en gyldig e-post adresse
Kvittering for innsendt klage vil bli sendt til din e-postadresse. Øvrig kommunikasjon fra Finansklagenemnda vil skje via vanlig post, eller elektronisk via Min Sak. Se mer om elektronisk kommunikasjon nedenfor.

Klagen

Saksdetaljer er et obligatorisk felt

Legg ved dokumenter

Elektronisk kommunikasjon (Min sak) *

Velger du elektronisk kommunikasjon aksepterer du at all dialog med Finansklagenemnda skjer via Min sak. Ingen dokumenter blir da sendt ut som ordinær post (papir).

Du kan også sende oss brev og laste opp dokumenter i Min sak.

Velger du elektronisk kommunikasjon må du registrere en gyldig e-postadresse.

Du vil få varsel på e-post når nye dokumenter er tilgjengelig for deg i Min sak.

Innlogging i Min sak skjer ved bruk av ID-porten (MinID, BankID etc.).

Vi gjør oppmerksom på at muligheten for elektronisk kommunikasjon via Min sak er i en utviklingsfase, og at vi i første omgang kun åpner for dette innen enkelte områder. Finansklagenemnda må derfor godkjenne bruk av elektronisk kommunikasjon i saken.

Ja, jeg ønsker elektronisk kommunikasjon Nei, jeg ønsker ikke elektronisk kommunikasjon

{{errorMsg}}