Bruk av dette nettstedet krever aktivering av javascript

Klageskjema Skjema for å sende klage elektronisk til Finansklagenemnda

Veiledning - klage til Finansklagenemnda

Finansklagenemnda er et tvisteløsningsorgan. Hovedformålet er å behandle tvister som oppstår mellom finansselskap/inkassoselskap og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso.

Finansklagenemndas behandling er etterfølgende og forutsetter at innklaget finansselskap/inkassoselskap har fått anledning til å ta stilling til kravet.

NB! Du kan ikke benytte dette klageskjema for å gi oss meldinger/opplysninger/nye dokumenter i en sak som allerede er registrert hos oss. Dette kan du sende til oss: Finansklagenemnda, Pb. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Oppgi vår FinKN ref.

(NB! ikke send inn originale dokumenter).

Kontakt oss på tlf 23 13 19 60 hvis du har spørsmål.

Klikk her dersom du ønsker å melde en tvist som gjelder Bank/finans/verdipapirfond.

Klikk her dersom du ønsker å melde en tvist mot et inkassoselskap.

Klikk her dersom du ønsker å melde en tvist mot et forsikringsselskap.