Bruk av dette nettstedet krever aktivering av javascript

Klageskjema Skjema for å sende klage elektronisk til Finansklagenemnda

Veiledning - klage til Finansklagenemnda

Finansklagenemnda er et tvisteløsningsorgan. Hovedformålet er å behandle tvister som oppstår mellom finansselskap/inkassoselskap og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso.

Finansklagenemndas behandling er etterfølgende og forutsetter at innklaget finansselskap/inkassoselskap har fått anledning til å ta stilling til kravet.

NB! Du kan ikke benytte dette klageskjema for å gi oss meldinger/opplysninger/nye dokumenter i en sak som allerede er registrert hos oss. Dette kan du sende til oss på post@finkn.no. Oppgi vår FinKN ref.

Du kan også sende dette pr post (NB! ikke send inn originale dokumenter).

Kontakt oss på tlf 23 13 19 60 hvis du har spørsmål.

Klikk her dersom du ønsker å melde en tvist som gjelder Bank/finans/verdipapirfond.

Klikk her dersom du ønsker å melde en tvist mot et inkassoselskap.

Klikk her dersom du ønsker å melde en tvist mot et forsikringsselskap.